Tillerraset 1816

Tillerraset 1816

Publisert av Sture Thorgaard den 21.02.23.


Torsdag den 7de mars om ettermiddagen mellom 5 og 6 var det at denne
naturbegivenhet fant sted, idet utbruddet skjedde på et sted av Nordre Tillers
grunn, hvor det hadde vært en sump, med et knall som et kanonskudd. Noen
øyevitner påsto at de så en rødgul lue stige opp, som straks igjen skjultes av en
tykk røk der fylte luften med svovellukt. Den siste påstand kan jeg bevidne da
jeg ennå lørdag den 9de mars kjente tydelig svovellukt. Følgende av utbruddets
voldsomme kraft var at ca. 500 mål av Tillergårdens beste jord ble satt i
bevegelse og fløt på den i avgrunnen oppløste kvikkleira ut i elven, sprengte
seg deretter flere hundre alen tvers over elven og opp på den motsatte
elvebredd der massene sprengte plassene Eklestrøa og Tillerbrua. Her omkom
8 mennesker og alle husdyr. Raset utvidet seg deretter såvell som oppover som
nedover elven. En del mennesker og hester som befant seg på isen mellom
Tillerbroen og Nordset, fikk en grusom død. På Nordre Tiller forsvant
oppsitteren i raset sammen med en mengde husdyr. Sammen med uthusene
på Nordre Tiller forsvant også Tillers nye kirke i dypet. Tillerbroen samt noen
andre bruer ble ødelagt


I forbindelse med 200 års markering og avduking av minnesbauta ved Flotten på Tiller, over Tillerraset i 1816, formidler vi her
ett referat fra Klæbu historielag. Du kan også lese om raset i Njardarholl 1995, side 18 og i wikistrinda.