Årets ryddedugnad langs Nidelva og Pilegrimsleden

Årets ryddedugnad langs Nidelva og Pilegrimsleden

Det er bare å ta med seg et par hansker og være med neste gang, for den som har lyst og anledning. Vi har alltid en trivelig samling etterpå med kaffe, og en orientering om noe som angår Nidelva eller nærområdene. I år ble det fuglelivet.

Kjell Stokke fra Birdlife fortalte blant annet at rundt 60 arter har tilhold i Nidelva. Fuglekikkere registrerer artene, som skifter med årstidene. Fra november til februar har over 30 arter tilhold i elva, og på våren kommer trekkfuglartene. De forflytter seg etter mattilgangen og har et unikt navigasjonssystem, og som regel kommer trekkfuglene tilbake samme dag som forrige år.

Ved tidligere ryddedugnader har vi blant annet blitt informert om fiske, planlagt Nidelvsti, tidligere tiders forurensing og industri langs elva, geologiske forhold og rasgroper etter leirras, og i 2023 om Nydalsbrua.