Tittel

Navn

Epost

Telefon

Styreleder

Jarle Aune

leder@nbhl.no

97789417

Nestleder

Tore Kiste

nestleder@nbhl.no

99271505

Kasserer

Torleif Hagen

kasserer@nbhl.no

91600051

Sekretær

Per Eivind Kjøl

sekreter@nbhl.no

91897163

Styremedlem

Ingrid Flaa Dahl

redaksjon@nbhl.no

93094703

Styremedlem

Harald Storflor

harald.storflor@gmail.com

90086620

Arkiv/Netsideansv.

Karl Øivind Haugen

logistikk@nbhl.no

93481404

 

 

Viktig info

Telefon:

 

E-post:

Lagets leder

Nettsideredaktør:

 

Adresseendring:

Torleif Hagen

Personvernerklæring: