Det nye styret for 2024

Det nye styret for 2024

Fra venstre: Øivind Haugen, arkiv og logistikk, Per Eivind Kjøl, sekretær, Tore Kiste, nestformann, Torleif Hagen, kasserer, Ingrid Flaa Dahl, redaktør, Harald Storflor, styremedlem og Jarle Aune, formann