Nardosenteret

Nardosenteret

Utdeing og salg av årbøker på Nardosenteret.

Også i 2023 hadde historielaget stand for utdeling og salg av årbøker på Nardosenteret. Dette var i uke 49 og 50 hvor vi satt fra kl. 1100 til 1600 mandag til å med fredag.Dette har vært en en årlig foreteelse og har vært et greit tiltak for å utlevere bøker til medlemmene og solgt bøker til andre. Vi fikk også i år delt ut mange bøker, men fortsatt er det en del som ikke har hentet sin bok.

Salget var ikke all verden, men vi fikk solgt noen. Samtidlig ble 15 personer rekrutert som nye medlemmeer.

Disse to ukene hvor vi er på Nardosenteret har mye positivt i seg. Vi treffer folk og får fortalt hva vi driver med. En kan derfor si at dette er en sosial arena.

På den negative sida er det at det blir ferre som ønsker å sittr på stand og belastningen blir dermed større på de som vil delta. Så om det er noen som kan tenke seg å bidra neste gang, kan de melde fra til styret.