Årbokutdeling. Mandag til fredag.

Utdeling av årbok 2023 til medlemmer og boksalg

Detaljer

Dato mandag 04. desember 2023 - 11:00
fredag 08. desember 2023 - 17:00
Kalender Kalender

Sted

Navn Nardocenteret
Adresse
Hans Baucks veg 1