Årsmøte 2024

SAKSLISTE til årsmøtet:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av møteleder og referent. To personer velges til å underskrive møteprotokollen.
  3. Årsberetning 2023.
  4. Regnskap 2023 med revisors beretning.
  5. Fastsettelse av medlemskontingent 2025.
  6. Innkomne forslag.
  7. Valg

Etter årsmøtet vil enhetsleder for Kart- og arkitekturenheten i Trondheim kommune, Mona Sæther komme. Hun vil orientere om «Kommunale navnesaker-hvorfor og hvordan».

Enkel servering og utlodding. Ta gjerne med en gevinst. Betaling kun med vipps eller kort.

Detaljer

Dato torsdag 07. mars 2024
Klokkeslett 18:0021:00
Kalender Kalender

Sted

Navn Risvollan borettslags "Risvold"
Adresse
Asbjørn Øverås vei 1